Milenyum Çağı denilen 21. yüzyılın ilk çeyreğini hızla geride bırakırken, gerek ülkemizde gerekse İslam toplumlarında bir medeniyet buhranı yaşadığımız artık apaçık bir şekilde görünüyor.